ക്ലോസ്ഡ് റഫറന്‍സ് വിഭാഗം (സി ആര്‍ വിഭാഗം)

ക്ലോസ്ഡ് റഫറന്‍സ് വിഭാഗത്തില്‍ 35000 ത്തോളം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്, അതില്‍ പഴയതും അപൂര്‍വവുമായ പുസ്തകങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു, അവയില്‍ ചിലത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലേതാണ്. ഈ വിഭാഗം 1970 കളില്‍ നിന്നുള്ള പത്രങ്ങളും സംഭരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ജനപ്രിയ ആനുകാലികങ്ങളുടെ വാല്യങ്ങളും ഉണ്ട്. 1900 ന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള കേരള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റുകള്‍, തിരുവിതാംകൂര്‍ ഗസറ്റുകള്‍, ഫോര്‍ട്ട് സെന്റ് ജോര്‍ജ്ജ് ഗസറ്റുകള്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ ഉള്ളടക്കമുള്ള ഡിജിറ്റല്‍ ലൈബ്രറിയും ക്ലോസ്ഡ് റഫറന്‍സ് വിഭാഗത്തിലുണ്ട്. ഏകദേശം 1200 അപൂര്‍വപുസ്തകങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുകയും ഡിജിറ്റല്‍ ശേഖരത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ഡിജിറ്റല്‍ ഡാറ്റയും പൊതു ആക്സസ്സിനായി അപ്ലോഡുചെയ്തു. റഫറന്‍സിനായി മാത്രം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കും ലൈബ്രറി അംഗങ്ങള്‍ക്കും ഈ വിഭാഗം ഉപയോഗിക്കാന്‍ അനുവാദമുണ്ട്. ആവശ്യാനുസരണം റിപ്രോഗ്രാഫിക് സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഗസറ്റ് വിഭാഗം

സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ആധികാരിക രേഖയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റുകള്‍. ഗസ്സറ്റിലെ വിവരങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറി വിഭാവനചെയ്തതാണ് ‘Gazette Online Search’. ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും സെര്‍ച്ച് സൗകര്യത്തോടുകൂടി എപ്പോഴും എവിടെനിന്നും ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൊതുജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം പ്രയോജനംചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഗസറ്റ് ഓണ്‍ലൈന്‍.
1903 മുതല്‍ 2014 വരെ സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറിയില്‍ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള തിരുവിതാംകൂര്‍, തിരു-കൊച്ചി, കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റുകളുടെ ഏകദേശം 19 ലക്ഷത്തില്‍പ്പരം (19,18,928) )പേജുകള്‍ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ വിവരാന്വേഷണ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനവും പ്രാദേശികഭാഷയില്‍ ഇതേപോലെ ഒരു വിവരാന്വേഷണസംവിധാനം ഗസറ്റുകള്‍ക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടില്ല.
ഗസറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടതിനോടൊപ്പം ഭാവിയില്‍ ആവശ്യമായി വരാവുന്ന അപ്രധാന ഡാറ്റകളും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും വിപുലമായി ഇന്‍ഡക്‌സ് ചെയ്ത് വിവരാന്വേഷണത്തിനു ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വിവരാന്വേഷണം നടത്താവുന്ന പ്രധാന മേഖലകള്‍
• സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍, SROs
• അവകാശസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍, ഭൂമി അതിര്‍ത്തി നിര്‍ണയം, ഏറ്റെടുക്കല്‍, ന്യായവില,നഷ്ടപരിഹാരം
• നിയമസഭാതിരഞ്ഞെടുപ്പ്, മന്ത്രിസഭ, ഓര്‍ഡിനന്‍സുകള്‍, ബില്ലുകള്‍ . . . .
• തദ്ദേശസ്വയംഭരണം
• സെലക്റ്റ് ലിസ്റ്റ്, സ്ഥാനകയറ്റം
• PSC വിജ്ഞാപനം, റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് . . . .
• സര്‍വ്വകലാശാല
• ബോര്‍ഡുകള്‍, കോര്‍പ്പറേഷനുകള്‍

ബ്രെയ്‌ലിവിഭാഗം

അന്ധരോ മറ്റു കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങളോ ഉള്ള ആളുകള്‍ക്ക്‌ വായന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ലൈബ്രറി ഉപയോഗിക്കാന്‍ പലപ്പോഴും കഴിയില്ല. ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറി ഒരു ബ്രെയ്‌ലി ലൈബ്രറി വിഭാഗം ആരംഭിച്ചു, അത് മുകളില്‍ സൂചിപ്പിച്ച ആളുകള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയും. ബ്രെയ്‌ലിവിഭാഗത്തില്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍, ഓഡിയോ പുസ്തകങ്ങള്‍, കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ബ്രെയ്‌ലി വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളില്‍ മാത്രം വായനക്കാരെ ലൈബ്രറിയുടെ ബ്രെയ്‌ലിവിഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കും. ബ്രെയ്‌ലി ലൈബ്രറിക്ക് അംഗത്വ ഫീസ് ഉണ്ടാകില്ല. കാഴ്ചയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് വായന സുഖകരമാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും നല്‍കാന്‍ ബ്രെയ്‌ലി വിഭാഗം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.