സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറി 1984 മുതല്‍ സമ്മര്‍ സ്‌കൂള്‍ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു. സമ്മര്‍ സ്‌കൂള്‍ ഏപ്രിലില്‍ ആരംഭിച്ച് ഒരു മാസം നീണ്ടുനില്‍ക്കും. അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതല്‍ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പ്രവേശനം ലഭ്യമാണ്. ഈ പരിപാടി നടത്താന്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കുന്നു. കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഈ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നു. കഥ, കവിത, ആലാപനം, നൃത്തം, പെയിന്റിംഗ്, മാജിക് പ്രോഗ്രാമുകള്‍ അടങ്ങുന്നതാണ് സമ്മര്‍ സ്‌കൂള്‍. ശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, നാടകം, പവര്‍ / പ്രകൃതി സംരക്ഷണം, കാര്‍ഷിക വിഷയങ്ങള്‍ എന്നിവയും ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സമ്മര്‍ സ്‌കൂളില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാന്‍ ഇത് പൂര്‍ണ്ണമായും സൗജന്യമാണ്. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയില്‍ നടക്കുന്ന അവധിക്കാല ക്ലാസുകളില്‍ ഏറ്റവും ആകര്‍ഷകവും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതുമാണ് സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറി നടത്തുന്ന സമ്മര്‍ സ്‌കൂള്‍ പ്രോഗ്രാം. വിനോദത്തിലൂടെ കുട്ടികള്‍ക്കിടയില്‍ വായനാശീലം വളര്‍ത്തുക എന്നതാണ് സമ്മര്‍ സ്‌കൂളിന്റെ ലക്ഷ്യം.