അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം

കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാ ഫോമും ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകളും ലൈബ്രറി പ്രവര്‍ത്തന സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടി ലൈബ്രേറിയന് മുന്നില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണം, അതായത് എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 8 മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് 2.00 വരെയും എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മുതല്‍ രാത്രി 8.00 വരെയും,ഞായറാഴ്ചകള്‍ ഒഴികെ.

(i) രണ്ട് സ്റ്റാമ്പ് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫുകള്‍ (അപേക്ഷാ ഫോമില്‍ ഒട്ടിച്ചതുള്‍പ്പെടെ).
(ii) തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാര്‍ഡ് / ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ് / പാസ്പോര്‍ട്ട് / ആധാര്‍ – (ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്)
(iii) അംഗത്വ ഫീസ് (റീഫണ്ടബിള്‍ ഡെപ്പോസിറ്റ്), ആനുകൂല്യങ്ങള്‍

എ  ക്ലാസ്  – Rs.400.00  5 പുസ്തകങ്ങളും  2 ആനുകാലികങ്ങളും ഒരു തവണ
ബി  ക്ലാസ്  – Rs.300.00 3  പുസ്തകങ്ങളും  2 ആനുകാലികങ്ങളും ഒരു തവണ
സി  ക്ലാസ്  – Rs.200.00 2 പുസ്തകങ്ങളും 1 ആനുകാലികങ്ങളും ഒരു തവണ
ഡി  ക്ലാസ്  – Rs.100.00 1 പുസ്തകങ്ങളും  1 ആനുകാലികങ്ങളും ഒരു തവണ
ഇ  ക്ലാസ്  – Rs.1500.00 3  പുസ്തകങ്ങളും  2 ആനുകാലികങ്ങളും ഒരു തവണ

G.O (Rt) നമ്പര്‍ 931/2009 / H.Edn പ്രകാരം കേരളത്തില്‍ സ്ഥിരമായ വിലാസം ഇല്ലാത്ത കേന്ദ്ര ഭരണ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറി ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് താല്‍ക്കാലിക അംഗത്വം (ഇ ക്ലാസ്) നല്‍കാന്‍ തുടങ്ങി. തീയതി 30-06-2009. ഇ ക്ലാസ് അംഗത്വത്തിനായി അപേക്ഷകരുടെ ഓഫീസ് തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ് നല്‍കണം.

പ്രതിമാസ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ ഇല്ല. സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറിയില്‍ അംഗത്തിന് കുടിശ്ശിക ബാധ്യതയില്ലെങ്കില്‍ അംഗത്വം പിന്‍വലിക്കുമ്പോള്‍ അംഗത്വ ഫീസ് തിരികെ ലഭിക്കും.

(IV) കാഴ്ചയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് ബ്രെയ്‌ലി അംഗത്വം സൗജന്യമാണ് (യാതൊരു നിരക്കും കൂടാതെ)

അവര്‍ അപേക്ഷാ ഫോമിനൊപ്പം മാതാപിതാക്കള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ രക്ഷിതാവിന്റെ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ സമര്‍പ്പിക്കണം. അപേക്ഷാ ഫോമിനൊപ്പം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മാതാപിതാക്കളുടെ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് / ഐഡി കാര്‍ഡും കൊണ്ടുവരണം.ലൈബ്രറി അംഗത്വത്തിനുള്ള അപേക്ഷാ ഫോം ലൈബ്രറി പ്രോപ്പര്‍ട്ടി കം ചെക്കിംഗ് കൗണ്ടറില്‍ നിന്ന് സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. പ്രവേശന ഫീസും ഇല്ല.

അപേക്ഷാ ഫോം

ബ്രെയ്‌ലി അപേക്ഷാ ഫോം

അപേക്ഷാ ഫോം (ഇ ക്ലാസ്)